kmo portefeuille

Laat nu uw advies subsidiëren

Ondernemen is communiceren
Mental Squint werkt vanuit de visie: “Ondernemen is communiceren”. We geloven in doordachte ideeën en een nauwgezet uitgebalanceerd strategisch plan. En we zijn ervan overtuigd dat een weloverwogen communicatiestrategie uw bedrijf vooruit kan stuwen.


Ook de overheid erkent de waarde van goed advies. Daarom laat ze toe om professioneel advies tot 40% te subsidiëren via de KMO Portefeuille. Mental Squint is erkend dienstverlener voor de pijler:

 • Advies (erkenningsnummer: DV.A102755)

Voor welke diensten kunt u een subsidie aanvragen?

Opleiding / Advies
kleine onderneming steunpercentage: 40%
steunplafond: 10.000 euro
middelgrote onderneming steunpercentage: 30%
steunplafond: 15.000 euro

Via de pijler advies kunt u een beroep doen op gepersonaliseerd communicatie-advies van Mental Squint op maat dat uitgaat van een specifiek communicatieprobleem.

Het advies bestaat steeds uit een analyse van het probleem of vraagstelling, het effectieve advies en een implementatieplan met een voorstel en planning van hoe u de communicatie van uw bedrijf kunt verbeteren.


Concrete voorbeelden van adviezen

 • Uitwerken communicatiestrategie die vertrekt vanuit specifiek probleem
  • Bv: hoe kunnen we het best communiceren over een nieuwe dienst / product?
  • Bv: hoe kunnen we de klanten in onze winkel beter informeren?
  • Bv: hoe kunnen we meer informatie-aanvragen genereren via onze website?
  • ...
 • Positioneringsoefeningen, swot-analyse, dna-bepalingen, corporate / brand identity
 • Ontwikkelen communicatiestrategieën voor bedrijven, merken en producten
 • Advies met betrekking tot ontwikkelen van communicatietools en verkoop- en marketingmateriaal zoals:
  • Websites
  • Drukwerk
  • Verkoopsmateriaal
  • Mobiele applicaties
  • ...

Hebt u communicatie-advies van echte communicatieprofessionals nodig? Contacteer ons voor meer informatie!VOLG ONS